Công Thức Tính Thể Tích Khối Lập Phương cạnh a, 2a, 3a, căn 3

5/5 - (2 votes)

Bạn đang tìm kiếm công thức tính thể tích khối lập phương cạnh a, cạnh 2a, cạnh 3a. Công thức tính thể tích khối lập phương a căn 3. Công thức tính thể tích khối lập phương biết độ dài đường chéo. Thể tích khối lập phương có diện tích toàn phần. Thể tích khối lập phương có diện tích một mặt. Thể tích khối lập phương có có diện tích mặt chéo. Thể tích giữa khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp, thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương. Tất cả sẽ có câu trả lời dưới đây, cùng xem nhé!

Khối lập phương là gì?

Khối lập phương là Hình Khối có 8 đỉnh,6 mặt bên là hình vuông bằng nhau,12 cạnh có chiều dài bằng nhau, đường chéo hình khối cũng dài bằng nhau.

Công thức tính thể tích khối lập phương

Công thức tính thể tích khối lập phương dưới đây áp dụng cho những bài toán khi có các dữ liệu về Các cạnh, diện tích, đường chéo mặt bên, đường chéo hình khối.

Công thức tính thể tích khối lập phương cạnh a

Công thức tính thể tích giữa khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp

Cho biết thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh 3cm là a 27pi căn 3/2

thể tích giữa khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp
Hoặc:
thể tích giữa khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp 2

Công thức tính thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương

Thể tích khối cầu nội tiếp hình lập phương có cạnh bằng a căn 2

thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương

Bài tập áp dụng tính thể tích khối lập phương

Bài tập 1: Cho hình lập phương ABCDEFGH có cạnh a = 3 cm

Giải:

Thể tích khối lập phương là:

V(ABCDEFGH) = 3 x 3 x 3 = 27 cm3

Bài tập 2: Cho một hình lập phương OPQRST có các cạnh đều bằng nhau và bằng 7cm . Hỏi thể tích hình lập phương OPQRST bằng bao nhiêu?

Giải:

Ta có các cạnh của hình lập phương OPQRST đều bằng nhau và bằng một giá trị a = 7cm.

Áp dụng công thức tính thể tích hình lập phương, ta có đáp án như sau:

V = a x a x a = 7 x 7 x 7 = 343 cm3

Xem Thêm:

Công thức tính diện tích hình lập phương

Diện tích Hình lập phương có 2 loại hay 2 dạng là:

Công thức tính diện tích hình lập phương

Diện tích xung quanh hình lập phương

Công thức:

Diện tích xung quanh hình lập phương = Diện tích một mặt x 4

Diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức:

Diện tích toàn phần hình lập phương = Diện tích một mặt x 6

Ví dụ:

Cho hình lập phương 6 cạnh KLMNOP với các cạnh đều có kích thước bằng nhau với chiều dài là 5cm. Hỏi diện tích của hình lập phương này bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Gọi chiều dài các cạnh của hình lập phương đều bằng nhau: a = 5cm.

Áp dụng theo công thức tính diện tích hình lập phương, ta có

S (toàn phần) = 6a² = 6 x (5)2 = 6 x 25 = 150 cm2

S (xung quanh) = 4a² = 4 x (5)2 = 4 x 25 = 100 cm2

 

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ của TTMOBILE về công thức tính thể tích khối lập phương, công thức tính thể tích giữ khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp, công thức tính thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương và công thức tính diện tích hình lập phương. Mong rằng qua bài viết bạn sẽ nắm được các công thức cụ thể và chi tiết nhất. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và học tập tốt.

Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và đọc bài.

Theo dõi trên Google News : Google News TTMobile

Leave a Reply

Your email address will not be published.