Học bảng cửu chương nhanh và hiệu quả với 5 mẹo đơn giản

5/5 - (1 bình chọn)

Bảng cửu chương nhân chia là một bảng ghi lại các phép tính nhân và chia trong phạm vi từ 1 đến 9. Bảng cửu chương là một công cụ hữu ích để giúp các em học sinh và người mới bắt đầu học toán có thể nhanh chóng học thuộc các phép tính cơ bản này.

Bảng cửu chương nhân chia là một công cụ hữu ích để giúp các em học sinh và người mới bắt đầu học toán có thể nhanh chóng học thuộc các phép tính cơ bản này.

Bảng cửu chương là một chủ đề quen thuộc trong giáo dục toán học, nó giúp trẻ em và người lớn có thể nhanh chóng tính toán các phép tính cơ bản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng cửu chương và tại sao nó quan trọng trong học tập và cuộc sống hàng ngày.

Bảng cửu chương là gì?

Bảng cửu chương là bảng gồm 81 ô vuông, mỗi ô có giá trị bằng tích của hai số từ 1 đến 9. Ví dụ, ô ở hàng thứ nhất, cột thứ ba có giá trị bằng tích của số 1 và số 3, tức là 1×3=3.

Tại sao bảng cửu chương quan trọng?

 1. Giúp tính toán nhanh chóng: Bảng cửu chương giúp ta tính nhẩm các phép tính cơ bản nhanh chóng và chính xác hơn. Khi ta quen thuộc với bảng cửu chương, ta có thể tính toán các phép tính cộng, trừ, nhân và chia một cách dễ dàng.
 2. Hỗ trợ học tập toán học: Bảng cửu chương là một công cụ quan trọng giúp trẻ em và học sinh nắm vững kiến thức toán học cơ bản. Nó cũng giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc giải các bài toán đơn giản và phức tạp hơn.
 3. Áp dụng trong cuộc sống hàng ngày: Bảng cửu chương không chỉ hữu ích trong học tập mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, khi ta đi mua hàng hoặc thanh toán tiền cho một dịch vụ, ta cần tính toán số tiền cần trả. Bảng cửu chương giúp ta tính toán một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Cách sử dụng bảng cửu chương

Để sử dụng bảng cửu chương, ta cần nhớ các tích từ 1 đến 9. Sau đó, ta có thể sử dụng bảng cửu chương để tính toán các phép tính như sau:

 • Để tính tích của một số với số khác, ta tìm số đầu tiên trên hàng hoặc cột chứa số đó, sau đó di chuyển sang phải hoặc xuống dưới để tìm số thứ hai và nhân hai

Ví dụ, để tính 7 x 8, ta tìm số 7 trên hàng đầu tiên của bảng cửu chương, sau đó di chuyển sang phải cho đến số 8 trên cột đầu tiên và nhân hai số này lại với nhau để thu được kết quả 56.

 • Để tính thương của một số chia cho số khác, ta tìm số đầu tiên trên hàng hoặc cột chứa số đó, sau đó di chuyển sang phải hoặc xuống dưới cho đến khi tìm được số thứ hai. Khi đó, ta chia số đầu tiên cho số thứ hai để thu được kết quả.

Ví dụ, để tính 45 ÷ 9, ta tìm số 9 trên hàng thứ nhất của bảng cửu chương, sau đó di chuyển xuống dưới cho đến số 5 trên cột thứ hai và chia số 45 cho số 5 để thu được kết quả 9.

Bảng cửu chương tiêu chuẩn nhân và chia

Bảng cửu chương nhân

Khi nhân hai số với nhau, kết quả sẽ được ghi ở ô nằm trong hàng và cột của hai số đó. Ví dụ, nếu ta muốn tính 7 x 8, ta sẽ tìm số 7 trên hàng và số 8 trên cột, và kết quả là 56 sẽ được ghi trong ô tương ứng.Tương tự, khi chia hai số cho nhau, ta cũng sử dụng bảng cửu chương để tìm kết quả.

bảng cửu chương nhân

Bảng 2 Bảng 3 Bảng 4 Bảng 5
2 x 1 =2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 5 x 1 = 5
2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10
2 x 3 = 6 3 x 3 = 9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15
2 x 4 = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 5 x 4 = 20
2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 5 = 25
2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 5 x 6 = 30
2 x 7= 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28 5 x 7 = 35
2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32 5 x 8 = 40
2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45
2 x 10 = 20 3 x 10 = 30 4 x 10 = 40 5 x 10 = 50
       
Bảng 6 Bảng 7 Bảng 8 Bảng 9
6 x 1 = 6 7 x 1 = 7  8 x 1 = 8  9 x 1 = 9
6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18
6 x 3 = 18 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24 9 x 3 = 27
6 x 4 = 24 7 x 4 = 28 8 x 4 = 32 9 x 4 =36
6 x 5 = 30 7 x 5 = 35 8 x 5 = 40 9 x 5 = 45
6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x 6 = 48 9 x 6 = 54
6 x 7 = 42 7 x 7 = 49  8 x 7 = 56 9 x 7 = 63
6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 64 9 x 8 = 72
6 x 9= 54 7 x 9 = 63  8 x 9 = 72 9 x 9 = 81
6 x 10 = 60 7 x 10 = 70  8 x 10 = 8 0 9 x 10 = 90

Bảng cửu chương chia 

Ngược lại chút so với bảng nhân thì ta có bảng cửu chương chia , nếu ta muốn tính 63 chia cho 9, ta sẽ tìm số 9 trên hàng và số 63 trên cột, và kết quả là 7 sẽ được ghi trong ô tương ứng

bảng cửu chương chia

Bảng 2 Bảng 3 Bảng 4 Bảng 5
2 : 2 = 1 3 : 3 = 1 4 : 4 = 1 5 : 5 = 1
4 : 2 = 2 6 : 3 = 2 8 : 4 = 2 10 : 5 = 2
6 : 2 = 3 9 : 3 = 3 12 : 4 = 3 15 : 5 = 3
8 : 2 = 4 12 : 3 = 4 16 : 4 = 4 20 : 5 = 4
10 : 2 = 5 15 : 3 = 5 20 : 4 = 5 25 : 5 = 5
12 : 2 = 6 18 : 3 = 6 24 : 4 = 6 30 : 5 = 6
14 : 2 = 7 21 : 3 = 7 28 : 4 = 7 35 : 5 = 7
16 : 2 = 8 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8 40 : 5 = 8
18 : 2 = 9 27 : 3 = 9 36 : 4 = 9 45 : 5 = 9
20 : 2 = 10 30 : 3 = 10 40 : 4 = 10 50 : 5 = 10
Bảng 6 Bảng 7 Bảng 8 Bảng 9
6 : 6 = 1 7 : 7 = 1 8 : 8 = 1 9 : 9 = 1
12 : 6 = 2 14 : 7 = 2 16 : 8 = 2 18 : 9 = 2
18 : 6 = 3 21 : 7 = 3 24 : 8 = 3 27 : 9 = 3
24 : 6 = 4 28 : 7 = 4 32 : 8 = 4 36 : 9 = 4
30 : 6 = 5 35 : 7 = 5 40 : 8 = 5 45 : 9 = 5
36 : 6 = 6 42 : 7 = 6 48 : 8 = 6 54 : 9 = 6
42 : 6 = 7 49 : 7 = 7 56 : 8 = 7 63 : 9 = 7
48 : 6 = 8 56 : 7 = 8 64 : 8 = 8 72 : 9 = 8
54 : 6 = 9 63 : 7 = 9 72 : 8 = 9 81 : 9 = 9
60 : 6 = 10 70 : 7 = 10 80 : 8 = 10 90 : 9 = 10

Học bảng cửu chương nhanh và hiệu quả với 5 mẹo đơn giản

Để học thuộc bảng cửu chương một cách hiệu quả, bạn có thể áp dụng các mẹo sau:

 1. Tập trung vào từng cặp số: Bạn có thể bắt đầu bằng việc học thuộc từng cặp số của bảng cửu chương, bắt đầu từ cặp số nhỏ nhất (ví dụ như 1×1, 1×2, 2×1, 2×2,…) và sau đó tăng dần độ khó.
 2. Sử dụng các phương pháp học tập tích cực: Hãy sử dụng các phương pháp học tập tích cực như hát, nhảy, vẽ hoặc chơi trò chơi để giúp trí não ghi nhớ bảng cửu chương nhanh hơn.
 3. Học chia bảng thành các nhóm nhỏ: Học thuộc bảng cửu chương theo từng nhóm, ví dụ như bảng cửu chương của số 2, bảng cửu chương của số 3, và tiếp tục với các nhóm khác.
 4. Sử dụng các phần mềm học tập: Sử dụng các phần mềm học tập trên máy tính hoặc điện thoại để học bảng cửu chương. Các ứng dụng này thường có các trò chơi và bài tập giúp bạn học thuộc bảng cửu chương một cách hiệu quả.
 5. Luyện tập thường xuyên: Luyện tập bảng cửu chương thường xuyên là cách hiệu quả nhất để học thuộc bảng cửu chương. Hãy dành một ít thời gian mỗi ngày để luyện tập, và sau một thời gian ngắn bạn sẽ nhận thấy rằng bảng cửu chương đã được ghi nhớ trong đầu một cách tự nhiên.

Những lưu ý khi học bảng cửu chương

Khi học bảng cửu chương, bạn cần lưu ý những điều sau:

 1. Học từng bước: Không nên vội vàng học nhiều cặp số cùng một lúc mà nên học từng bước. Bắt đầu từ các cặp số đơn giản và dần tăng độ khó.
 2. Học theo nhóm số: Bạn có thể học bảng cửu chương theo từng nhóm số để giúp việc ghi nhớ được dễ dàng hơn. Ví dụ như học nhóm số 2, nhóm số 3 và tiếp tục cho các nhóm số khác.
 3. Luyện tập thường xuyên: Học thuộc bảng cửu chương cần sự kiên trì và luyện tập thường xuyên. Hãy dành một ít thời gian mỗi ngày để luyện tập bảng cửu chương.
 4. Sử dụng các phương pháp học tập tích cực: Bạn có thể sử dụng các phương pháp học tập tích cực như hát, nhảy, vẽ hoặc chơi trò chơi để giúp trí não ghi nhớ bảng cửu chương nhanh hơn.
 5. Sử dụng các công cụ học tập: Có thể sử dụng các công cụ học tập như phần mềm, ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính để giúp việc học bảng cửu chương trở nên dễ dàng và thú vị hơn.
 6. Làm các bài tập liên quan đến bảng cửu chương: Hãy thử làm các bài tập liên quan đến bảng cửu chương để củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng tính toán của mình.
 7. Thực hành bằng việc áp dụng vào cuộc sống: Hãy thực hành bằng cách áp dụng bảng cửu chương vào cuộc sống hàng ngày của mình để tăng cường kỹ năng tính toán. Ví dụ như tính tiền trong một cửa hàng hoặc tính số lượng và giá tiền khi mua sắm.

Bảng cửu chương là một công cụ hữu ích trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Nó giúp ta tính toán nhanh chóng và chính xác hơn, đồng thời hỗ trợ trong việc nắm vững kiến thức toán học cơ bản. Chúng ta nên học thuộc bảng cửu chương để sử dụng một cách hiệu quả và tiện lợi trong cuộc sống.

Theo dõi trên Google News : Google News TTMobile

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *