Cách tính diện tích hình vành khăn kèm 5 ví dụ hay

5/5 - (1 bình chọn)

Hình vành khăn là một hình dạng cụm 3 chiều, gồm một hình tròn và một cạnh dài đứng lên từ trung tâm hình tròn đến một điểm trên bán kính của hình tròn. Hình vành khăn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như kỹ thuật, cơ khí và cấu trúc. Diện tích của hình vành khăn bao gồm diện tích mặt tròn và diện tích cạnh dài. Để biết được cách tính diện tích hình vành khăn thì chúng ta có thể dựa vào công thức dưới đây .

diện tích hình vành khăn

Công thức tính diện tích hình vành khăn 

Diện tích hình vành khăn được tính bằng công thức: πr^2 + 2πrh, trong đó:

  • r là bán kính của hình vành
  • h là chiều cao của hình vành
  • π (pi) là số pi, gần bằng 3.14

Với hình vành khăn đều, diện tích chỉ gồm 2 phần: phần tròn và phần hình cầu.

Một số ví dụ cụ thể 

Ví dụ 1 : Tính diện tích của hình vành khăn có bán kính 5 cm và chiều cao 10 cm.

Giải: Sử dụng công thức trên, ta có:

Diện tích = πr^2 + 2πrh = π(5cm)^2 + 2π(5cm)(10cm) = 25π cm^2 + 100π cm^2 = 125π cm^2 = 393.7 cm^2 (khoảng gần bằng 393.7 cm^2 khi sử dụng giá trị pi gần đúng là 3.14)

Vậy, diện tích của hình vành khăn trong ví dụ này là 393.7 cm^2.

Ví dụ 2: Tính diện tích của hình vành khăn có bán kính 7 cm và chiều cao 9 cm.

Giải: Sử dụng công thức trên, ta có:

Diện tích = πr^2 + 2πrh = π(7cm)^2 + 2π(7cm)(9cm) = 49π cm^2 + 126π cm^2 = 175π cm^2 = 548.5 cm^2 (khoảng gần bằng 548.5 cm^2 khi sử dụng giá trị pi gần đúng là 3.14)

Ví dụ 3: Tính diện tích của hình vành khăn có bán kính 8 cm và chiều cao 11 cm.

Giải: Sử dụng công thức trên, ta có:

Diện tích = πr^2 + 2πrh = π(8cm)^2 + 2π(8cm)(11cm) = 64π cm^2 + 176π cm^2 = 240π cm^2 = 754.4 cm^2 (khoảng gần bằng 754.4 cm^2 khi sử dụng giá trị pi gần đúng là 3.14)

Ví dụ 4: Tính diện tích của hình vành khăn có bán kính 6 cm và chiều cao 8 cm.

Giải: Sử dụng công thức trên, ta có:

Diện tích = πr^2 + 2πrh = π(6cm)^2 + 2π(6cm)(8cm) = 36π cm^2 + 96π cm^2 = 132π cm^2 = 419.1 cm^2 (khoảng gần bằng 419.1 cm^2 khi sử dụng giá trị pi gần đúng là 3.14)

Theo dõi trên Google News : Google News TTMobile

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *