Top 10 make a phone call là gì được đánh giá cao nhất – https://ttmobile.com.vn

Rate this post
https://ttmobile.com.vn tổng hợp và liệt ra những make a phone call là gì dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Make a phone call có nghĩa là gì? – Zaidap.com

 • Tác giả: zaidap.com
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 3star(1385 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt: Make a phone call là một cụm từ vô cùng thông dụng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nó có nghĩa là gọi điện thoại. Ví dụ: He needs to make a phone call …

Xem ngay

2.Ý nghĩa của phone call trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 4star(1974 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Đâu là sự khác biệt giữa “give a call” và “make a phone call” – HiNative

 • Tác giả: vi.hinative.com
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 3star(483 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt: Making a phone call means using the telephone. Giving a call means calling someone up.

Xem ngay

4.Make a phone call nghĩa là gì – Blog của Thư

 • Tác giả: thuonline.com
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 3star(1576 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: Making and receiving phone calls. the phone/telephonerings điện thoại reo. answer/pick up/hang upthe phone/telephone trả lời/nhấc/dập máy.

Xem ngay

5.Make a phone call có nghĩa là gì? – Zaidap.com – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 4star(689 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: Make a phone call là một cụm từ vô cùng thông dụng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nó có nghĩa là gọi điện thoại. Ví dụ: He needs to make a phone …

Xem ngay

6.Top 19 make a phone call nghĩa là gì hay nhất 2022 – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(1240 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.’made a phone call|make a phone call’ là gì?, Từ điển Tiếng Anh

 • Tác giả: vi.vdict.pro
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 5star(1373 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt: Nghĩa của từ made a phone call|make a phone call trong Từ điển Tiếng Anh got in touch with, contacted by phone, called up, telephoned.

Xem ngay

8.Make a phone call là gì

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(1564 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt: Đồng nghĩa của make a callVerbContact someone by telephonephone call telephone dial ring ring up buzz call up get reach Skype bell conference …

Xem ngay

9.Từ điển Anh Việt “make a call” – là gì?

 • Tác giả: vtudien.com
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 5star(1161 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt: Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ ‘make a call’ trong tiếng Việt. make a call là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến.

Xem ngay

10.Bài 1 : Gọi điện thoại (Making a phone call) – Toomva.com

 • Tác giả: toomva.com
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(208 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt: What are you doing?Cậu đang làm gì đấy?00:30. Bob, I’m sleepingBob à, mình đang ngủ00:32 …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về make a phone call là gì trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .
Theo dõi trên Google News : Google News TTMobile

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *