SMARTWATCH PEBBLE STEEL

Thương hiệu: Pebble
SKU: PE113ELBCBKYVNAMZ-960641
Dòng sản phẩm: Mobiwatch-4896
Hệ điều hành tương thích: Not Specified
Loại bảo hành: Bằng Hóa đơn mua hàng
Tính năng đồng hồ: Điều khiển nhạc
Thời gian bảo hành: 6 tháng

Category: