Top 10 mobile phones and landlines ielts được đánh giá cao nhất – https://ttmobile.com.vn

Rate this post
https://ttmobile.com.vn tổng hợp và liệt ra những mobile phones and landlines ielts dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

2.BAND 9.0 Reports: Bar Charts – Mobile Phones vs. Landlines

 • Tác giả: ieltsunlocked.wordpress.com
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(248 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.[Karissha F] Writing Practice Test 159521 – IELTS Online Tests

 • Tác giả: ieltsonlinetests.com
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(1617 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: Answer. The bar chart gives information about the amount of mobile phones and landlines used in seven different countries around the world.

Xem ngay

4.Academic Writing Sample Task 1 #38 – Preparation for IELTS Exam

 • Tác giả: www.english-exam.org
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 5star(1453 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: The chart shows the number of mobile phones and landlines per 100 people in selected countries. Write a report for a university lecturer describing the …

Xem ngay

5.Phân tích bài “The chart shows the number of mobile phones and …

 • Tác giả: www.suabaiieltswriting.com
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 2star(1469 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Task 1 – Bar Chart – Mobile phones and landlines users – IELTS Planet

 • Tác giả: ieltsplanet.info
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(1661 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt: Bài viết cho đề bài: The chart shows the number of mobile phones and landlines per 100 people in selected countries.

Xem ngay

7.Bar Chart: Mobile Phones And Landlines Per 100 People

 • Tác giả: ieltsmost.com
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(825 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt: IELTS Academic Writing Task 1/ Graph Writing – Column Graph/ Bar Graph: » You should spend about 20 minutes on this task. The chart shows the number of …

Xem ngay

8.Number of mobile phones and landlines per 100 people

 • Tác giả: www.ielts-adviser.com
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(1559 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt: IELTS Academic Writing Task 1 with answer. You should spend about 20 minutes on this task. The chart shows the number of mobile phones and landlines per 100 …

Xem ngay

9.Number of Mobile Phones and Landlines per 100 People.

 • Tác giả: eltecenglish.com
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3star(818 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.The chart shows the number of mobile phones and landlines per …

 • Tác giả: www.testbig.com
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(1645 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về mobile phones and landlines ielts trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .
Theo dõi trên Google News : Google News TTMobile

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *