Top 10 mike phoned one hour được đánh giá cao nhất – https://ttmobile.com.vn

Rate this post
https://ttmobile.com.vn tổng hợp và liệt ra những mike phoned one hour dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

2.Mike phoned one hour – câu hỏi 2318918 – hoidap247.com

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 3star(1520 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: Mike phoned one hour ago. ->Mike đã gọi điện một giờ trước.(dùng “ago” vì có “phoned” là đã gọi điện nên phải điền vào chỗ trống là …

Xem ngay

3.Mike phoned one hour His parents were very worried because he …

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 4star(1259 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: 1) Mike phoned one hour ago. 2) His parents were very worried because he was out so late last night. Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này …

Xem ngay

4.Mike one hour ago.phoned was phoning had phoned has phoned

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(1623 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt: ID 560915. Mike one hour ago. A. phoned B. was phoning C. had phoned D. has phoned.

Xem ngay

5.Mike ……one hour ago. | cungthi.online

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 3star(1098 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt: Mike ……one hour ago. A phoned B had phoned C was phoning D has phoned Giải thích:trạng từ ago xuất hiện trong thì quá khứ đơn nên sử dụng thời quá khứ đơn.

Xem ngay

6.Mike has phoned you more than one hour ago. – hoctapsgk.com

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 3star(213 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: Mike has phoned you more than one hour ago. Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức.

Xem ngay

7.Choose the best answer: Mike________ one hour ago.

 • Tác giả: m.tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(1353 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: Choose the best answer: Mike________ one hour ago. A. phoned. B. was phoning. C. had phoned. D. has phoned. Sai A là đáp án đúng Xem lời giải.

Xem ngay

8.Mike has phoned you more than one hour ago. | cunghocvui.com

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 5star(1242 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: Mike has phoned you more than one hour ago. Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, …

Xem ngay

9.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu: 1) Mike … one hour ago. 2 …

 • Tác giả: lazi.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 1star(1074 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu: 1) Mike … one hour ago. 2) The nurse … her parents every day. 3) Someone … at the door. Can you answer it?

Xem ngay

10.Mike phoned one hour ago dịch – Tôi yêu bản dịch – I Love Translation

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 4star(1496 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: Mike phoned one hour ago. Mike phoned one hour ago. 26/5000. Phát hiện ngôn ngữ, Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về mike phoned one hour trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .
Theo dõi trên Google News : Google News TTMobile

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *