Công thức tính diện tích hình vuông kèm 10 bài tập hay nhất

Rate this post

Diện tích hình vuông là một trong số những công thức toán học phổ biến sử dụng nhiều ngay từ lớp 3,4,5. Vậy cụ thể hình vuông là gì? Tính chất hình vuông như thế nào? Có những dấu hiệu nào để nhận biết hình vuông? Công thức tính chu vi hình vuông? Công thức tính diện tích hình vuông? Bài tập về hình vuông?

Tất cả sẽ được TTmobile giải đáp ngay dưới đây, cùng theo dõi nhé!

Hình vuông là gì?

– Hình vuông là một tứ giác có 4 cạnh bằng nhau, 4 góc vuông, các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

– Ngoài ra, Hình vuông là:

+ hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau.

+ hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.

Diện Tích Hình Vuông
Diện Tích Hình Vuông

Hình vuông có những tính chất gì?

Hình vuông có 5 tính chất như sau:

– Hình vuông có hai đường chéo bằng và vuông góc với nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Hình vuông có giao của đường trung tuyến, trung trực, đường phân giác đều trùng ở một điểm.

– Hình vuông có các tính chất của hình thoi, hình bình hành, hình chữ nhật.

– Hình vuông có một đường chéo sẽ chia hình vuông với hai phần bằng nhau.

– Hình vuông có tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp trùng với giao điểm hai đường chéo hình vuông.

Các dấu hiệu nhận biết hình vuông

– Hai đường chéo của hình chữ nhật vuông góc với nhau là hình vuông.

– Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

– Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.

– Hình vuông là hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

– Hình vuông là hình thoi có 1 góc vuông.

=> Có thể thấy: Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông.

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông ta được tính bằng cách lấy cạnh nhân với 4 hay nói cách khác chu vi hình vuông bằng tổng độ dài bốn cạnh cộng lại với nhau.

Công thức tính Chu vi hình Vuông như sau:

P = a x 4

Trong đó:

– P là chu vi hình vuông

– a là độ dài một cạnh của hình vuông

Ví dụ: Tính chu vi hình vuông ABCD có cạnh dài 10 cm

Bài giải: Chu vi hình vuông ABCD là: 10 x 4 = 40 cm.

Công thức tính diện tích hình vuông

Công thức 1:

– Diện tích hình vuông là phần diện tích mặt phẳng của hình vuông mà ta có thể nhìn thấy được.

Công thức tính diện tích hình vuông 1
Công thức tính diện tích hình vuông 1

– Diện tích hình Vuông sẽ bằng cạnh nhân với cạnh.

Cụ thể, công thức tính diện tích hình Vuông như sau:

S = a x a

Trong đó:

  • S là diện tích hình vuông
  • a là cạnh của hình vuông đó.

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 9 cm. Hãy tính diện tích hình vuông đã cho.

Bài giải:

Diện tích hình vuông ABCD là: 9 x 9 = 81 cm2

Đáp số: Diện tích hình vuông ABCD là 81 cm2.

Công thức 2:

– Công thức tính diện tích hình vuông bằng tổng diện tích 2 tam giác vuông cân.

Công thức tính diện tích hình vuông 2
Công thức tính diện tích hình vuông 2

Công thức 3:

– Công thức tính diện tích hình vuông bằng tổng diện tích 2 hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích hình vuông 3
Công thức tính diện tích hình vuông 3

Bài thơ tính diện tích hình vuông và chu vi hình vuông

 

Muốn tính diện tích hình vuông

Cạnh nhân chính nó vẫn thường làm đây

Chu vi thì tính thế này

Một cạnh nhân bốn đúng ngay bạn à!

Lưu ý khi giải toán hình vuông

– Các cạnh của hình vuông phải cùng đơn vị đo. Hãy lưu ý là khi tính diện tích của hình vuông, chu vi hình vuông hoặc bất cứ hình nào cũng cần lưu ý là các cạnh của hình đó phải cùng đơn vị đo, nếu là cm thì tất cả là cm, hoặc nếu là m thì tất cả phải dùng m. Nếu đề bài cho các đơn vị của hình vuông khác nhau thì cần đổi về cùng đơn vị đo và sau đó mới thực hiện công thức tính diện tích hình vuông.

– Đơn vị tính diện tích hình vuông là các đơn vị đo diện tích ví dụ như cm2, ta không được dùng đơn vị khác khi tính diện tích hình vuông. Bạn cần chú ý điều này vì nhiều người bỏ quên đơn vị tính diện tích.

– Khi tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông là cần nắm rõ công thức tính vì công thức tính diện tích hay chu vi của các hình cũng hay bị nhầm lẫn với nhau dẫn đến kết quả sai.

– Đơn vị của chu vi hình vuông là đơn vị đo độ dài, đây là điểm khác so với đơn vị đo diện tích. Đơn vị đo chu vi hình vuông vẫn được dùng là đơn vị thường như m, cm…

Bài tập về diện tích hình vuông

Bài tập 1:

Một tờ giấy hình vuông cạnh 90mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo cm2 ?

Hướng dẫn giải:

Đổi 00 mm = 9cm

Diện tích tờ giấy là: S = 9 × 9 = 81 (cm2).

Bài tập 2:

Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó?

Hướng dẫn giải:

Độ dài cạnh hình vuông là: 20 ÷ 4 = 5 (cm)

Diện tích của hình vuông là: 5 × 5 = 25 (cm2)

Bài tập 3:

Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh 10cm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu cm2 ?

Hướng dẫn giải:

Diện tích một viên gạch men là: 10 × 10 = 100 (cm2)

Diện tích mảng tường được ốp thêm là: 100 × 9 = 900 (cm2).

Bài tập 4:

Một miếng đất hình vuông được mở rộng về 1 phía là 5cm thì ta có được chu vi hình chữ nhật là 110m. Sau khi mở rộng diện tích, tính miếng đất có diện tích.

Hướng dẫn Giải:

Chu vi của miếng đất của hình vuông là:

110 – 5 x 2 = 100 cm

Cạnh của miếng đất hình vuông (cũng là chiều rộng của hình chữ nhật) là:

100 : 4 = 25 cm

Chiều dài miếng đất của hình chữ nhật là:

25 +5 = 30 cm

Do vậy, Sau khi mở rộng thì diện tích miếng đất sẽ là

25 x 30 = 750 cm2.

Bài tập 5:

Hình vuông A có cạnh là 2cm. Hình vuông B có cạnh 8cm, hỏi diện tích B gấp mấy lần diện tích A?

Hướng dẫn giải:

Hình vuông A có diện tích là: 2× 2 = 4 (cm²)

Hình vuông B có diện tích là: 8 × 8 = 64 (cm²)

Số lần diện tích B gấp diện tích A là: 64 : 4 = 16 (lần)

Vậy hình vuông B có diện tích gấp 4 lần diện tích hình vuông A.

Bài tập 6:

Tính độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng 16dm2.

Hướng dẫn giải:

Vì 16 = 4 x 4 nên độ dài cạnh của hình vuông là 4dm.

Bài tập 7:

Có một hình vuông, nếu mở rộng về bên phải 2cm và mở rộng về bên trái 4 cm thì được một hình chữ nhật có chu vi bằng 48 cm. Tính diện tích hình vuông.

Hướng dẫn giải:

Ta gọi cạnh hình vuông là a

Cạnh của hình chữ nhật sau khi mở rộng từ hình vuông là

a + 2 + 4 = a + 6

Chu vi của hình chữ nhật là (a + a + 6) x 2 = 48

Suy ra, cạnh hình vuông a = 9

Diện tích của hình vuông là 9 x 9 = 81cm2

Đáp số: 81cm2.

Bài tập 8:

Tính diện tích một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng nửa chiều dài.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là 12 : 2 = 6cm

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (12 + 6) = 36cm

Chu vi hình vuông = Chu vi hình chữ nhật = 36cm

Cạnh của hình vuông là 36 : 4 = 9cm

Diện tích của hình vuông là 9 x 9 = 81 cm2

Đáp số: 81cm.

Bài tập 9:

Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có độ dài các cạnh là chiều dài 130m, chiều rộng là 70m. Tính diện tích của hình vuông đó.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (130 + 70) = 400m

Chu vi hình vuông = Chu vi hình chữ nhật = 400m

Cạnh hình vuông là 400 : 4 = 100m

Diện tích của hình vuông là 100 x 100 = 10.000 m2

Đáp số: 10.000 m2.

Bài tập 10:

Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng hình chữ nhật = 12 : 2 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật = 6 x 12 = 72 cm2

Chu vi hình vuông = Diện tích hình chữ nhật = 72cm

Cạnh hình vuông là 72 : 4 = 13cm

Diện tích hình vuông là 13 x 13 = 169cm2

Đáp số: 169 cm2.

Trên đây là những chia sẻ về hình vuông, công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông kèm bài tập về hình vuông xin gửi đến bạn đọc. Hy vọng từ bài viết sẽ giúp bạn cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích.

Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và đọc bài.

Theo dõi trên Google News : Google News TTMobile

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *